klic

Antikvariát Vinohradská

Kategorie "Právo"

Pravidla o vybírání obecních dávek a poplatku ve velké Praze.

Pravidla o vybírání obecních dávek a poplatku ve velké Praze.
Nákladem hlavního města Prahy, 1935
480 Kč

Nový občanský zákoník úplně pro všechny

Nový občanský zákoník úplně pro všechny
Veronika Ryšávková. Grada, 2014
150 Kč

Právní režimy mezinárodních prostorů

Právní režimy mezinárodních prostorů
Ondřej, Jan. Aleš Čeněk, 2004
150 Kč

Právní pomoc advokátů a její dostupnost

Právní pomoc advokátů a její dostupnost
Macková, Alena. Vyd. 1 C.H. Beck, 2001
240 Kč

Úvod do evropského práva

Úvod do evropského práva
Svoboda, Pavel. Vyd. 1 C.H. Beck, 2004
100 Kč

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení
Tröster, Petr. Vyd. 4 C.H. Beck, 2008
150 Kč

Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice

Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice
Winterová, Alena. Vyd. 4 Linde, 2006
300 Kč

Finanční právo

Finanční právo
Bakeš, Milan. Vyd. 4 C.H. Beck, 2006
150 Kč

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé
Kučera, Zdeněk. Vyd. 6 Doplněk, 2004
150 Kč

Trestní právo hmotné 1. - obecná část

Trestní právo hmotné 1. - obecná část
Novotný, Oto. Vyd. 5 ASPI, 2007
150 Kč

Trestní právo procesní

Trestní právo procesní
Císařová Dagmar. 2006
380 Kč

Trestní řád - komentář

Trestní řád - komentář
Šámal Pavel, Král Vladimír, Baxa Josef, Púry František. Vyd. 2. 1997
250 Kč

Zákon o ochranných známkách - komentář

Zákon o ochranných známkách - komentář
Pítra V. a kol.. 1996
250 Kč